Văn án

 

【 khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi · tiểu thiên sứ thụ 】

Lục Đăng không phải pháo hôi, sứ mệnh của Lục Đăng là cứu vớt pháo hôi.

Thương nhân trên thương nghiệp đánh cờ thất bại sa sút, thiếu niên vườn trường trầm mặc bị bạo lực, minh tinh bị cộng đồng internet phỉ nhổ bức đến tuyệt lộ, người vô danh lưng mang hiểu lầm đi đến cuối sinh mệnh.

Mỗi thế giới đều chỉ có một vai chính, vì thế những vận mệnh ẩn thân ở trong góc, những người vô tội phải chịu đủ mọi lạnh nhạt.

Có người trầm mặc, có người thỏa hiệp, có người không cam lòng, có người thành toàn.

Vẫn nên có người đi ôm bọn họ một cái.

Cho nên Lục Đăng liền đi ôm.

Sau đó người ta không chịu buông tay.

【 Lục Đăng: Cái kia…… Ôm được sao? QAQ】

Nhắc nhở:

1v1, công là một người.

Từ khóa mấu chốt: ┃Nhân vật chính: Lục Chấp Quang, hỗ trợ: Cố Uyên ┃Khác :….

======================

Editor: Hắc Thố (Watt: Giếng Băng Sâu).

12 – 7 – 2018 ~ X – X – 20XX.

=======================

Lưu ý trước khi đọc truyện:

1. Truyện này nói chủ thụ chứ có lẽ là chủ công còn nhiều hơn, đảng chủ thụ thận trọng!!!

2. Đã đọc khoái xuyên thì đừng quá quan tâm logic nữa, nếu xuyên nhanh qua các thế giới là có logic chắc giờ editor cũng xuyên rồi.

3. Nói cho biết công có lẽ có thuộc tính THÁNH MẪU. Nhưng chấp nhận được vì lí do…… Đọc để biết, editor chỉ edit làm sao biết.

4. Editor chuyên ém hàng, vì làm biếng beta lại…. Editor 2k1 hết hè lên ‘lò luyện thi’ học khoa tự nhiên nên dốt văn là đương nhiên.

5. Không có đánh giá của biên tập nên editor ngu muội tự đánh giá cho chúng hủ cùng xem: cốt truyện mới mẻ; đề tài được khai thác tốt; tính cách công thụ như được tạo ra để dành cho nhau, thiếu chút sẽ không đẹp mà thêm chút sẽ không hợp; nội dung của mỗi thế giới rất hay nhưng chú ý đây là xuyên nhanh thụ không cần phải làm gì cả trừ yêu công, bên công, che chở công nên công ổn thế giới hết; không báo thù, không nghịch tập; nhưng khi đọc bạn sẽ chỉ muốn đọc thêm thôi đếch lo mấy cái này làm gì !!!

4 thoughts on “Văn án

  1. Pingback: Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo ! – Vườn Hạ Uyển

  2. Pingback: Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo ! – Minh Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s